میز خدمت آنلاین مراجعین!

مددکاری اجتماعی

جناب آقای سید مهرداد نظری آدریانی

سرکار خانم سمیه ترلانی

 


 

شرح وظایف

 • بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مدد جویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان.
 • راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور.
 • پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی.
 • شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی ، اجتماعی ، رفاهی و درمانی جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه ، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی.
 • بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان.
 • نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط.
 • تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت های مددکاری.
 • جذب و توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی.
 • همکاری در تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری
 • جمع آوری آمار و اطلاعات درخصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی ،پایش ،ارزشیابی فعالیتها و انعکاس به مقامات ذیربط
 • همکاری و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی یا اعزام مددکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و حوادث غیر طبیعی
 • ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای درمانی ستاد
 • برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها درخصوص همکاریهای بهداشتی درمانی و رفاهی
 • انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزیهای مقتضی
 • انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعملها و مقررت ابلاغی بهداشتی - درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
 • مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
 • شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و..مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها جهت به کارگیری

در حوزه مصدومین ترافیکی

 • جمع آوری و بررسی هزینه های تخفیفی رایگان اعمال شده از واحدهای مددکاری مراکز و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع ، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز
 • جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مصدومین ترافیکی مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع ، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز .
 • پیگیری بودجه های مربوط بیماران خاص، صعب العلاج و سرطان و دیابت و نیازمندان
 • بررسی کلیه فاکتور پروتز های پرونده مصدومین ترافیکی و پیگیری امر در صورت مغایرت  فاکتور ها و هزینه آنها با خدمات
Template settings