میز خدمت آنلاین مراجعین!
جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها
بازدید جامع عملکردی از بیمارستان علی اصغر
1402/06/24
بازدید جامع عملکردی از بیمارستان علی اصغر
جلسه بازدید جامع عملکردی با حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و دیگر مدیران و کارشناسان معاونت درمان، سازمان غذا و دارو، معاونت توسعه و معاونت بهداشت در بیمارستان علی اصغر برگزار شد.
گرامیداشت روز داروساز در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)
1402/06/09
گرامیداشت روز داروساز در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)
گرامیداشت روز داروساز در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)
Template settings