میز خدمت آنلاین مراجعین!

بیانیه رسالت

ما با هدف حفظ ارتقای سلامت جامعه و با رعایت اصول اعتباربخشی، اخلاق حرفه ای و ایمنی بیمار به ارائه بهترین خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی به نوزادان و کودکان می پردازیم. با تکیه بر نیم قرن تجربه به عنوان یک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، آموزش کارآموزان،کارورزان، دستیاران و انجام پژوهش های بالینی را بر عهده داریم.

 

چشم انداز

کسب رتبه عالی اعتبار بخشی با ارائه خدمات ایمن، اثر بخش و کیفی در جهت رسیدن به اولین بیمارستان هوشمند کشور

 

ارزش ها

  • رعایت ارزش های اخلاقی درهمه سطوح
  • رعایت منشور حقوق بیمار
  • عدالت در ارائه خدمات با رعایت اصول اخلاق پزشکی و اسلامی
  • مسئولیت¬پذیری، خلاقیت، نوآوری و یادگیری مستمر کارکنان
  • رعایت استانداردها در ایمنی بیماران و همکاران و حفظ محیط زیست
Template settings