دکتر فرهاد ابوالحسن جوبدار

مدیرعامل مرکز

متخصص کودکان
فوق تخصص نوزادان

برای ارتباط کلیک کنید!

ریحانه بیات

سرپرست اجرایی مرکز

کارشناسی ارشد مدیریت

برای ارتباط کلیک کنید!

بهناز بهراد

مدیر پرستاری مرکز

کارشناس پرستاری

برای ارتباط کلیک کنید!

ندا آقا بابازاده

مدیر مالی مرکز

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

برای ارتباط کلیک کنید!

دکتر حسن اتوکش

معاون آموزش مرکز

متخصص کودکان
فوق تخصص کلیه کودکان

برای ارتباط کلیک کنید!

دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی

معاون درمان مرکز

متخصص کودکان
فوق تخصص کلیه کودکان

برای ارتباط کلیک کنید!
لیست اخبار صفحه :1
انجام اولین مورد جراحی کیست مجاری صفراوی کشور به روش مینی لاپاروسکوپی در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

انجام اولین مورد جراحی کیست مجاری صفراوی کشور به روش مینی لاپاروسکوپی در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

انجام اولین مورد جراحی کیست مجاری صفراوی کشور به روش مینی لاپاروسکوپی در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

تنظیمات قالب