میز خدمت آنلاین مراجعین!

دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار

مدیرعامل مرکز

متخصص کودکان
فوق تخصص نوزادان

پژمان صادقی

سرپرست اجرایی مرکز

کارشناسی ارشد مدیریت

آزاده کامرانی

مدیر پرستاری مرکز

کارشناس پرستاری

ندا آقا بابازاده

مدیر مالی مرکز

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

دکتر حسن اتوکش

معاون آموزش مرکز

متخصص کودکان
فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی

معاون درمان مرکز

متخصص کودکان
فوق تخصص کلیه کودکان

Template settings