میز خدمت آنلاین مراجعین!

تجهیزات پزشکی

سیده آزاده جلالی

مینا مرشد شریفی

 


 

شرح وظایف

 • برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان
 • جمع آوری و  ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی
 •  مستند سازی و  تجزیه و  تحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
 •  نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • ارزیابی و  نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
 • تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و  نظارت بر آن
 • نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش و خرید تجهیزات سرمایه‌ا­ی
 • نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی
 • نظارت و تائید کلیه فاکتورهای تجهیزات پزشکی اعم از خرید و تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 • عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان
 • ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR) و اجرای آنها
 • تامین ابزار، تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،  تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند.
 • برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها
 • حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط
 •  کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای تجهیزات پزشکی
 •  نظارت ، کارشناسی و  ثبت تمامی فاکتور های تعمیرات و خرید در سامانه PMQ
Template settings