میز خدمت آنلاین مراجعین!

تاسیسات

جناب آقای افتخار حیدری

جناب آقای حسن روستا کهن

جناب آقای عباس ابراهمیان

جناب آقای علیرضا لشکری نواز

جناب آقای سبحان عبداله پور

جناب آقای حجت محمدی

جناب آقای امین مهدی پور

 


 

شرح وظایف

 • انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها
 •  تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات
 • نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
 • تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
 • انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات
 • محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو
 • سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
 • رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی
 •  نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی
 • آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات
 •  شرکت در کمیسیون‌های فنی
 •  نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
 • همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی
 •  تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
 •  ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد
 •  نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان
 •  کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
 •  بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن
 •  برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردها
 •  برنامه‌ریزی جهت آموزش و آگاه‌سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد
 •  تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
 • برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
 •  شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
 •  ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و ...)
 •  انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق
Template settings