میز خدمت آنلاین مراجعین!

مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع) در سال 1343 با عنوان شهر آزاد راه اندازی شد ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیمارستان به نام حضرت علی اصغر تغییر نام یافت و به صورت یک بیمارستان دولتی فعالیت خود را ادامه داد.

در حال حاضر این بیمارستان از مراکز دولتی و آموزشی بوده که در رشته های فوق تخصصی نوزادان و کودکان مشغول به ارائه خدمت است.

بیمارستن حضرت علی اصغر (ع) همچنین به عنوان یک مرکز مرجع دانشگاهی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی و توانبخشی  با به کار گیری  نخبگان جامعه پزشکی و فن آوری های پیشرفته ، ضمن آموزش و پژوهش به تربیت دستیاران و دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی در زمینه ارتوپدی به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی می پردازد.

بخش های بستری بیمارستان علی اصغر شامل کلیه و غدد ، بخش خون ، بخش جراحی ، بخش PICU، بخش اورژانس ، بخش نوزادان  NICU، بخش عفونی ، بخش جنرال ، بخش روانپزشکی و بخش day care می باشد.

 از کلینیک های بیمارستان نیز می شود به کلینیک های چند تخصصی مانند تکامل ، شکاف کام و لب و متابولیک ، کلینیک فوق تخصصی مفز و اعصاب کودکان ، روانپریشی کودکان ، روانشناسی (تست بیلی ، رفتار درمانی (آسیب شناسی گفتار و زبان) گفتار درمانی ( شنوایی شناسی ، ارتوپدی فنی ، کلینیک کار درمانی ، فیزیوتراپی ، طب فیزیکی ، واکسیناسیون ،  شیر مادر و تغذیه و متابولیسم اشاره کرد.

لیست اخبار صفحه :1
روز ارتباطات و روابط عمومی
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

روز ارتباطات و روابط عمومی

پیام تبریک مدیرعامل مرکز به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

    تنظیمات قالب