میز خدمت آنلاین مراجعین!

انبار مرکزی

جناب آقای حسن منیعی

 


 

شرح وظایف

  • نگهداری کالا و خدمات
  • ثبت درخواست خرید سیستمی
  • تحویل کالا و ثبت رسید انبار در سیستم حسابداری تعهدی  پس از مطابقت فاکتور با کالای درخواستی
  • ثبت حواله توزیع و مصرف
  • نظارت دقیق بر ورود و خروج کالاها
  • کنترل موجودی کالاها
Template settings