میز خدمت آنلاین مراجعین!

لیست اخبار صفحه :1
بیانیه معاون درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پی جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

بیانیه معاون درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پی جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه

بیانیه معاون درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پی جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه

کم کاری تروئید
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

کم کاری تروئید

کم کاری تروئید

فشارخون
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

فشارخون

فشارخون

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان علی اصغر (ع) بازدید کرد.
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان علی اصغر (ع) بازدید کرد.

دکتر نادر توکلی در پی بازدید های نوروزی از بیمارستان های اکبر آبادی ، علی اصغر و شفا یحیاییان و ستاد هدایت بیماران معاونت درمان بازدید کرد.

Template settings