میز خدمت آنلاین مراجعین!
  • 1402/12/07 - 09:44
  • - تعداد بازدید: 76
  • - تعداد بازدید کنندگان: 75
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

مزایده فروش ضایعات فلزی و آهنی و مس با روکش

مزایده فروش ضایعات فلزی و آهنی و مس با روکش

324265.mp3 مزایده فروش ضایعات فلزی و آهنی و مس با روکش

به  اطلاع میرساند مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر(ع) در نظردارد مزایده فروش ضایعات فلزی و آهنی و مس با روکش را از تاریخ 08/12/1402 لغایت 10/12/1402 برگزار نماید. متقاضیان میتوانند در تاریخ های اعلام شده از ساعت 08:00 تا 12:00 به واحد حراست بیمارستان مراجعه ومدارک شرکت در مزایده را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است زمان تحویل پاکات تا ساعت 12 روز پنجشنبه 10/12/1402 میباشد

  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 324265
:
مصطفی رحیمی
خبرنگار

مصطفی رحیمی

Template settings