میز خدمت آنلاین مراجعین!
  • 1401/12/20 - 08:53
  • - تعداد بازدید: 30
  • - تعداد بازدید کنندگان: 22
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

تمدید مناقصه واگذاری خدمات اپراتوری تلفنخانه مرکز

12469.mp3 تمدید مناقصه واگذاری خدمات اپراتوری تلفنخانه مرکز

به اطلاع می رساند، مناقصه واگذاری خدمات اپراتوری تلفنخانه مرکز تمدید گردید، واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ 1401/12/20 لغایت 1401/12/21 تا ساعت 17 به واحد حراست مرکز مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است زمان تحویل پاکات ساعت 14 تاریخ 1401/12/23 خواهد بود.

 

امور قراردادهای مرکز

  • Newsgroup : نوشته
  • News code : 12469
کپی لینک کوتاه:
مصطفی رحیمی
خبرنگار

مصطفی رحیمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings