میز خدمت آنلاین مراجعین!
  • 1401/12/10 - 11:10
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدید کنندگان: 35
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

برگزاری مناقصه خدمات اپراتوری تلفنخانه مرکز

12180.mp3 برگزاری مناقصه خدمات اپراتوری تلفنخانه مرکز

به اطاع میرساند این مرکز در نظر دارد خدمات اپراتوری تلفنخانه خود را، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید. واجدین شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد از تاریخ 1401/12/11 لغایت 1401/12/14 در ساعات اداری به واحد حراست مرکز مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است زمان تحویل پاکات تا ساعت 14 روز سه شنبه 1401/12/16 میباشد.

  • Newsgroup : نوشته
  • News code : 12180
کپی لینک کوتاه:
مصطفی رحیمی
خبرنگار

مصطفی رحیمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings