مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/12 | 
دانلود تقویم آموزشی
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹ شنبه یکشنبه دوشنبه سه­‌شنبه چهارشنبه پنج­‌شنبه
کلاس‌های مشترک گروه کودکان و روانپزشکی ۸:۴۵-۹:۱۵
کلاس مشترک گروه کودکان و رادیولوژی ۸:۴۵-۹:۱۵
کلاس مشترک گروه کودکان و اخلاق پزشکی ۸:۴۵-۹:۱۵
(هفته اول و سوم هر ماه)
کلاس نحوه برخورد و درمان بیماری­های شایع کودکان ۸:۴۵-۹:۱۵ ۸:۴۵-۹:۱۵ ۸:۴۵-۹:۱۵
(هفته دوم و چهارم هر ماه)
جلسات مورتالیتی، موربیدیتی،CPC  و ژورنال کلاب ۹ -۸
درمانگاه‌های آموزشی فوق‌تخصصی ۹:۳۰-۱۳ ۹:۳۰-۱۳ ۹:۳۰-۱۳ ۹:۳۰-۱۳ ۹:۳۰-۱۳ ۹:۳۰-۱۳
گزارش صبحگاهی ۸:۴۵ -۸ ۸:۴۵ -۸ ۸:۴۵ -۸ ۸:۴۵ -۸ ۸:۴۵ -۸
راند تحویل دستیاران فوق‌تخصصی، دستیاران تخصصی‌ و کارورزان ۱۳-۱۴ ۱۳-۱۴ ۱۳-۱۴ ۱۳-۱۴ ۱۳-۱۴ ۱۳-۱۴
گراند راندها در بخش‌های گوناگون گروه کلیه گروه نوزادان گروه عفونی
گروه خون
بحث در خصوص بیماری‌های شایع کودکان و ارتباطات علمی دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی ۷:۳۰-۸ ۷:۳۰-۸ ۷:۳۰-۸ ۷:۳۰-۸ ۷:۳۰-۸ ۷:۳۰-۸
کارگاه احیا نوزادان (بخش نوزادان) ۱۰-۱۱
کارگاه شیرمادر ۱۰-۱۱
کلاس‌­ها، راندها و ژورنال کلاب بخش­‌ها به طور جداگانه ۱۰-۱۲ ۱۰-۱۲ ۱۰-۱۲ ۱۰-۱۲ ۱۰-۱۲ ۱۰-۱۲
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.43404.87449.fa
برگشت به اصل مطلب