دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران- اطلاعیه‌ها
مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع) اطلاعیه تمدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/21 |  ارسال‌کننده: مصطفی رحیمی | نویسنده: مصطفی رحیمی | 

بسمه تعالی


به استحضار در نظر دارد مزایده استعلام بهای فاز دوم تکمیل پروژه بازسازی کتابخانه و آمفی تئاتر مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع) به مدت ۲ روز تمدید شد

کلیه عزیزان شرکت کننده می توانند جهت شرکت و نیز توزیع و تحویل پاکات از تاریخ ۲۱ تیر۱۴۰۰ تا تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت اداری به دفتر حراست مرکز مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.43352.119483.fa
برگشت به اصل مطلب