دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران- بخش اکوکاردیوگرافی
بخش اکوکاردیوگرافی بخش اکوکاردیوگرافی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 
مسئولین بخش:
  • دکتر رویا عیسی تفرشی (فوق­تخصص قلب کودکان)
  • خانم دکتر سمیرا مهرعلیزاده (فوق تخصص قلب کودکان)
خدمات:
  • اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی
  • اکوکاردیوگرافی جنین
  • نوارقلبی
  • هولترمانیتورینگ ضربان قلب
ساعات کاری:
  • تمام روزهای هفته به جز روزهای تعطیلی از ساعت ۸ صبح تا ۲بعدازظهر دوشنبه ها ساعت کاری از ۸-۲ و ۱۵-۱۹ بعدازظهر می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.34849.60024.fa
برگشت به اصل مطلب