مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- اهداف و مأموریت‌ها
مأموریت و چشم‌انداز مأموریت و چشم‌انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/26 | 

بیانیه مأموریت

ما با تکیه بر نیم قرن تجربه به عنوان یک بیمارستان دانشگاهی با هدف حفظ و ارتقای سلامت جامعه، ضمن آموزش دانشجویان، کارورزان و دستیاران، به ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق­‌تخصصی به نوزادان و کودکان با رعایت اصول اعتباربخشی، حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار می‌پردازیم.

چشم‌انداز

برترین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فوق‌­تخصصی کودکان در کشور

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31466.51994.fa
برگشت به اصل مطلب