مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- اخبار
مرکز جامع تخصصی رشد و تکامل بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) افتتاح گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
امروز طی مراسمی با حضور استاندار تهران دکتر محسنی بندپی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس دکتر برکاتی، مشاور وزیر در امور توانبخشی دکتر جغتایی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر کوهپایه زاده، مرکز جامع تخصصی رشد و تکامل بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) افتتاح گردید.
این مرکز در فضایی به مساحت ۴۵۰مترمربع و دارای کیلینیک های کاردرمانی، فیزیوتراپی، طب فیزیکی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، رفتاردرمانی، تغذیه و مشاوره شیرمادر افتتاح گردید.
همزمان با مراسم افتتاحیه، لوح دوستدار کودک توسط ریاست دانشگاه به بیمارستان اهدا گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31035.107377.fa
برگشت به اصل مطلب