مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- اخبار
اهدای گل توسط جناب آقای شفیعی رئیس محترم برنامه و بودجه استان تهران به مدافعین سلامت بیمارستان علی اصغر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
اهدای گل توسط  جناب آقای شفیعی رئیس محترم برنامه و بودجه استان تهران به مدافعین سلامت و تقدیر و تشکر از کادر درمان بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31035.107242.fa
برگشت به اصل مطلب