پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بخش های بستری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 20,438 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

منوی بخش های بستری

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش غنچه (NICU و نوزادان)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش رز (روانپزشکی)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش یاس (جنــرال)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش مریم (کلیه و غدد)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش پروانه (خون)

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش نیلوفر (عفونی)

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

بخش شقایق (جراحی)