پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 220 | تعداد کل بازدید های مطالب: 862,252 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ -

منوی انتخابی (اداری و پشتیبانی)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

منوی بخش های بستری

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش غنچه (NICU و نوزادان)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش رز (روانپزشکی)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش یاس (جنــرال)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش مریم (کلیه و غدد)

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

بخش پروانه (خون)

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

درباره درمانگاه‌

درباره درمانگاه‌

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه‌های فوق تخصصی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه اعصاب

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه ارتوپدی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه پوست

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه جراحی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه خون

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه روانپزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه نوزادان

ب

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه گوارش

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه داخلی (جنرال)

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه قلب و عروق

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه غدد

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه عفونی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه درمانگاه ژنتیک

صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1