میز خدمت آنلاین مراجعین!
گام شماره 1
این فرم به جهت سنجش رضایت کارکنان در سه ماهه اول سال تنظیم گردیده. خواهشمند است سوالات را با دقت مطالعه کرده و نزدیک ترین گزینه به حالت مورد نظر را انتخاب نمایید.
گام شماره 2
گام شماره 3
گام شماره 4
Template settings