میز خدمت آنلاین مراجعین!
گام شماره 1
پرسشنامه رضایت‌سنجی بیماران از خدمات بیمارستانی
این پرسش‌نامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است. خواهشمند است با ارائه پاسخ‌های دقیق و صادقانه خود ما را در بهبود خدمات این مرکز یاری دهید، پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم!
گام شماره 2
گام شماره 3
Template settings