دهه فجر انقلاب اسلامی فرخنده و گرامی باد
میز خدمت آنلاین مراجعین!
نام درمانگاه / روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
ارتوپدی دکتر غزنوی          
نوزادان   دکتر واحدی        
روماتولوژی   دکتر صالحی        
ریه   دکتر عشقی دکتر حسینی نژاد      
جراحی دکتر جهانگیری دکتر سالک دکتر سالک      
قلب     دکتر مهرعلی زاده      
غدد     دکتر امیرکاشانی دکتر وفادار    
جراحی مغز و اعصاب دکتر اشرافی          
گوارش   دکتر کرباسیان        
گوش و حلق و بینی     دکتر کدخدائی      
Template settings