دهه فجر انقلاب اسلامی فرخنده و گرامی باد
میز خدمت آنلاین مراجعین!
نام درمانگاه / روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
جراحی دکتر سالک دکتر نصیری دکتر جهانگیری دکتر جهانگیری دکتر موسوی دکتر سالک
عفونی دکتر سیاح فر دکتر ناطقیان دکتر ثبوتی     دکتر ثبوتی
نوزادان دکتر خالصی   دکتر واحدی دکتر خسروی دکتر چوبدار  
پوست   دکتر بهرنگی        
مغز و اعصاب دکتر وفائی   دکتر توسلی   دکتر افشار  
کلیه دکتر نیک آور دکتر اتوکش / دکتر حسینی دکتر نیک آور دکتر نیک آور دکتر هومن  
گوارش دکتر صادقیان   دکتر نخعی دکتر کرباسیان دکتر یوسفی  
قلب دکتر رادگودرزی دکتر تفرشی     دکتر مهرعلی زاده  
ریه دکتر حسینی نژاد   دکتر عشقی دکتر حسینی نژاد    
روانپزشکی   دکتر شیرازی دکتر جلیلی     دکتر فیلی
آسم و آلرژی   دکتر بهرامی     دکتر بهرامی  
غدد دکتر امیرکشانی دکتر روحانی   دکتر طالع / دکتر وفادار دکتر نوربخش  
جراحی مغز و اعصاب     دکتر دستمالچی دکتر حیدری    
روماتولوژی     دکتر صالحی      
ژنتیک       دکتر طالبی    
CF دکتر عشقی          
گوش و حلق و بینی       دکتر بیاضیان    
بیهوشی دکتر چاووشی دکتر چاووشی دکتر چاووشی دکتر صالحی دکتر زاهدی  
Template settings