مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- معاون پژوهشی
معاون پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۷ | 

AWT IMAGE
معاون پژوهشی مرکز


در حال حاضر خانم دکتر نکیسا هومن معاون پژوهشی مرکز می‌باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.32135.53127.fa
برگشت به اصل مطلب