مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)-  ریاست و مدیریت
معرفی رئیس و مدیر مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۳ | 
رئیس مرکز: خانم دکتر الهام طلاچیان

                                       فوق تخصص گوارش کودکان                                  
مدیر مرکز:

خانم دکتر مامک افتخاری
 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31465.54654.fa
برگشت به اصل مطلب