مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- اخبار
گفتگوی خانم دکتر عمیدی پور با "اعتماد"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31035.53225.fa
برگشت به اصل مطلب