دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

انجام عمل جراحی مالروتاسیون به روش مینی لاپاروسکوپی برای اولین بار در کشور در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

برای اولین بار در کشور عمل جراحی مالروتاسیون به روش مینی لاپاروسکوپی در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر وابسته به دانشگاه ایران با موفقیت کامل انجام شد. ..

ادامه...


 • 'گالری تصاویر و ویدئو
 • معاونت آموزشی
 • گروه های آموزشی
 • اعضای هیأت علمی
 • فرم ها و قوانین آموزشی
 • آموزش همگانی
 • آموزش بیماران
 • آموزش کارکنان
 • معاونت پژوهشی
 • پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 • فرم ها و آیین نام
 • همایش ها و کنفرانس ها
 • مراکز تحقیقاتی