دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
برنامـــــــــه درمانــــــــــگاه‌ها
پاسخ‌دهی آنلاین آزمایشگاه پاتوبیولوژی
نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاه‌های تخصصی
نوبت‌دهی تلفنی
واحد توسعه تحقیقات بالینی علی‌اصغر
کتــــــــــابخانه
آموزش مراقبین کودک
آموزش کادر درمان
پیشنهادات و انتقادات
معرفی افراد

پیـــــــــــــــوندها

 

درباره هفته ملی سلامت بانوان درباره هفته ملی سلامت بانوان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | 
بی تردید هر دو جنس تحت تاثیر عوامل طبیعی مرتبط با جنسیت خود و مزایا و مضار آن هستند و طبعاً همین شرایط طبیعی در عرصه سلامت و بیماری نیز تفاوتهای مشخصی را سبب می شود و توجه به این تفاوتها در سلامت گروههای هدف، از پیچیدگی برنامه ریزی خواهد کاست. برخی از عوامل موثر بر سلامت در دوجنس مرد و زن که رویکرد جنسیت محور را ناگزیر می سازد، عبارتند از:
  • تفاوتهای بیولوژیک و فیزیولوژیک مردان و زنان مانند  تفاوت در دوره های مختلف رشد و سنین مختلف عمر، مواجهه با عوامل هورمونی متفاوت، نقش های بیولوژیک خاص مانند قاعدگی، حاملگی، یائسگی و..... در زنان آنها را از مردان که تحت  تاثیر هورمونها از قدرت عضلانی ،حجم عضلات و شرایط خاص جسمانی متفاوتی برخوردارند متمایز می سازد.
  • نقش و تاثیر  متفاوت مردان و زنان در سلامت خانواده و جامعه: تاثیر زنان چه به عنوان ارائه کننده خدمات بهداشتی و چه به عنوان گیرندگان خدمات بر سلامت خانواده و جامعه و مدیریت و برنامه ریزی سلامت خانواده از واکسیناسیون کودکان تا مدیریت تغذیه خانواده ، کاستن از استرسهای بزرگترها ،مراقبت از  سالمندان در خانواده بر کسی پوشیده نیست.
  • همچنین تاثیر نامطلوب بیماری و مرگ و میر مادر بر سلامت اعضای خانواده مانند انتقال بمیاریهایی همچون ایدز و عفونتهای آمیزشی از مادر به جنین، اثر سوء تغذیه  و دیابت و فشارخون مادر بر جنین، اثر  استعمال دخانیات بر سلامت جنین و سایر افراد خانواده و......اهمیت تاثیر سلامت زنان باردار را بر سلامت نسل بعدی روشن می نماید.
  • نقش مهم مادران در شبکه یادگیری اجتماعی نیز غیر قابل انکار است. بویژه وقتی به این مسئله توجه کنیم که رفتارهای سایر اعضای خانواده بویژه فرزندان تحت تاثیر رفتارهای آموخته شده از مادران بوده و قبل از هر فرد یا گروه دیگری در خانه و خانواده و توسط مادران شکل می گیرد. مادر بد و خوب را به فرزندش می آموزد و رفتارهای او را از نخستین سالهای زندگی شکل می دهد.  همچنین مادران سنگ صبور و گوش شنوای راحتی برای فرزندانشان در بیان مشکلات، روابط و عواطف بویژه در دوران بلوغ هستند. در مطالعه ملی سلامت دانش آموزان ( کاسپین) نشان داده شده است که بیش از ۸۰ درصد دانش اموزان اعم از پسران و دختران شهری یا روستایی ارتباط خود را با مادران برای طرح مشکلات خود ، ارتباطی راحت عنوان نموده اند، در حالی که  که ۵۰ درصد دانش آموزان درمیان گذاشتن مسایل خود را با پدر دشوار اعلام کرده اند.
  • از طرف دیگر زنان و مردان در تماس و مواجهه با عوامل موثر بر سلامت تفاوت دارند. تاثیر عوامل مخاطره آمیز شغلی از قبیل عوامل شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و بیولوژیک بر سلامت مردان و تفاوت این مواجهات با مواجهات اصلی زنان، حوادث ترافیکی در مردان (۵ برابر زنان)، اعتیاد در مردان (حدود ۱۰برابر زنان)،  سقوط در مردان( حدود ۳ برابر زنان)
  • رفتارها و عوامل خطر نیز در مردان و زنان تفاوتهایی دارد. در حالی که استعمال دخانیات و سوء مصرف الکل و مواد، رفتارهای مخاطره امیز در رانندگی و رفتارهای شغلی مخاطره آمیز در مردان اهمیت زیادی دارد، می بینیم که زنان به علت فعالیت بدنی ناکافی و زندگی بدون تحرک در معرض خطر بسیاری از بیماریها هستند. زنان کم تحرک کشور ما دو برابر مردان بوده و لازم است شرایط خانوادگی و اجتماعی برای آنان در خانه و محل تحصیل و محل کار فارهم شود تا این عامل خطر بسیار مهم و مرگ آفرین و ناتوان کننده از زندگی زنان جامعه ما رخت بربندد.
  • به همه دلایلی که گفته شد، علل اصلی مرگ و میر نیز در مردان و زنان تفاوت دارد. اگر مردان بیشتری از  سوانح و حوادث و قتل تلف می شوند، همه عوامل خطر و زمینه ای مانند  سرطان پستان، دیابت، فشار خون و چاقی و مرگ ناشی از آنها در زنان بیداد می کند و هیچ چیز به اندازه تغذیه صحیح و فعالیت جسمانی نمی تواند به پیشگیری از این بیماریهای مرگ آور کمک کند.
  • علل ناتوانیها و کیفیت پایین زندگی نیز در زنان متفاوت است. در زنان بار بیماریهای اعصاب و روان بخصوص افسردگی، بیماریهای اسکلتی عضلانی بویژه پوکی استخوان و کمردرد و آرتروز،کم خونی و یائسگی ، همچنین مشکلات سلامت جنسی و باروری، بارداریهای پرخطر، زایمان غیر ایمن، سرطانهای زنان مهمترین علل بار ناشی از بیماری را ایجاد می کند.
  • وقتی این موضوع را نیز در نظر بگیریم که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از جمله کنترل منابع در دسترس، حمایت و حفاظت متفاوت آنان در مقابل خشونت خانگی و اجتماعی، تفاوت شغل (انتخاب، درآمد، شرایط شغلی)، دسترسی متفاوت به مراقبت، آموزش و خدمات سلامت نیز در زنان با محدودیتهای بسیار مواجه بوده و مخاطرات بیشتری در این زمینه ها ، زنان را تهدید می کند، متوجه خواهیم شد که پرداختن به موضوع سلامت زنان غیر قابل گذشت بوده و تمامی مسئولین و دست اندرکاران در کنار همه برنامه هایی که برای ارتقای زندگی زنان جامعه اجرا می کنند، لازم است مسئله سلامت زنان را نیز در مرکز توجه خود قرار دهند.
  • همانگونه که ملاحظه می شود، همه موارد فوق زنجیر وار به هم پیوسته و وابسته اند، به این معنی که عوامل بیولوژیک و ویژگیهای جنسیتی فیزیولوژیک در شرایط اجتماعی و شغلی و در نتیجه مواجهات و مخاطرات سلامتی و در نتیجه در نوع بیماریها و علل ناتوانی و مرگ و میر موثر است، به نحوی که گاه تفکیک موارد از یکدیگر آسان نیست. همه عوامل فوق دست به دست هم داده و شاخصها و مشخصه های کلی  متفاوت سلامت  را برای زنان رقم می زنند .
 
با توجه به موارد پیشگفت، رویکرد جنسیت محور در برنامه ریزی دفتر سلامت جمعیت و خانواده  سبب شده است دو هفته ملی سلامت مردان و هفته ملی سلامت بانوان ایران طراحی و اجرا گردد.

سلامت زنان از بلوغ تا یائسگی

نوشته دکتر مطهره علامه – رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت
‌   گذشته از همه تفاوتهای موجود بین مردان و زنان از منظر سلامت مانند مواجهات متفاوت با عوامل خطر، شیوه و بروز بیماریها، تاثیرات مرگ ومیر و بیماری آنان بر سلامت خانواده و جامعه و... یکی از مهمترین تفاوتها ی زنان و مردان در عرصه سلامت،تفاوتهای بیولوژیک و فیزیولوژیکی آنان است که زنان را از مردان در دوره های مختلف رشد و سنین مختلف عمر از نظر مواجهه با عوامل هورمونی متفاوت، قدرت عضلانی ،حجم عضلات و شرایط خاص جسمانی، تاثیر پذیری آنان از عفونتهای آمیزشی و نقش های بیولوژیک خاص مانند قاعدگی، حاملگی، یائسگی و... متمایز می سازد.
بلوغ دختران نسبت به پسرها زودتر شروع شده و به طور طبیعی بین ۹-۱۳ سال رخ می دهد. اولین نشانه جسمی بلوغ در دختران مرحله تلارک یا جوانه پستانی است . این مرحله زمان مناسب برای آموزش دختران و آماده سازی آنان برای مواجهه با پدیده بلوغ توسط مادراست. سپس مرحله تلارک یا رشد موهای زاید و پس از آن مرحله منارک یا  رویداد قاعدگی آغاز می شود. در دوران بلوغ دختران، تا قبل از شروع قاعدگی، جهش رشدی قابل توجهی نیز اتفاق می افتد . همچنین تغییرات روانی مانند    میل به گوشه‌گیری،    حساسیت بسیار نسبت به انتقاد دیگران،    بی‌قراری
    تحریک‌پذیری-    نوسان در خلق و خوشرم و حیای مربوط به تغییرات ناشی از بلوغ جنسی -   نافرمانی از بزرگتره   نداشتن احساس امنیت و اعتماد به نفس  -  تمایل شدید به ارتباط نزدیک با دوستان و گفت و گوهای پنهانی و طولانی با آنها-  حساسیت نسبت به آراستگی ظاهر خود و صرف وقت جلوی آینه مشاهده می شود. بی‌ تردید دوران فوق که یکی از پرتنش‌ترین دوره های زندگی هر دختری است، نیازمند توجه ویژه خانواده و مربیان است تا نه تنها دختران از امکانات و شرایط لازم مانند بهداشت فردی، بهداشت پوست و مو، بهداشت ناحیه تناسلی ، تغذیه سالم و فعالیت بدنی کافی برای تامین سلامت جسمی برخوردارشوند، بلکه بتوانند با  آرامش ،  نشانه ها و تغییرات جسمی و روانی بلوغ را سپری نموده و به مرحله بلوغ اجتماعی برسند.
 
سندرم پیش از قاعدگی (PMS) مجموعه ای از علایم جسمی، روانی و احساسات مرتبط با چرخۀ قاعدگی در زنان است. این علایم شامل نوسانات خلقی، حساس شدن پستان ها، هوس خوراکی، خستگی، کج خلقی و افسردگی می شود. تخمین زده می شود که از هر ۴ زنی که در دوران قاعدگی قرار دارند، ۳ تای آنها این سندرم را تجربه می کنند. بعضی از زنان در ۲۰ سالگی دچار این سندرم شده، درحالیکه بعضی دیگر در اواخر ۳۰ و ۴۰ سالگی دچار این مشکل می شوند. این سندرم معمولا در الگوی همیشگی و قابل پیش بینی ظاهر می شود. در بعضی ماهها ممکن است علایم آن شدیدا سخت بوده و در سایر مواقع عادی بوده و یا حتی بسختی قابل تشخیص شود. این علائم با تغییرات شیوه زندگی مانند  اضافه کردن ورزش منظم و مستمر در برنامه روزانه به صورت  حداقل ۳۰ دقیقه پیاده روی تند، دوچرخه سواری، شنا یا سایر ورزش های ایروبیک ، ورزش های آرام کننده عضلات و یا تنفس عمیق ،یوگا یا ماساژ ، همچنین  کاهش مصرف غذاهای نفاخ، نمک و کافئین، افزایش مصرف میوه، سبزیجات و غذاهای حاوی کلسیم قابل کنترل است . استراحت کافی ، پرهیز از استرس نیز کمک کننده است  و در مواردی که علائم ازاردهنده باشند می توان با مشورت پزشک از داروهای مناسب استفاده نمود
 
حاملگی و زایمان از رویداد های مهیج و لذت بخش در زندگی زنان و از حساس‌ترین ‌دوره های زندگی‌ یک زن درنظر گرفته می شوند.حاملگی تجربه روحی مهمی است که سبب ایجاد تغییرات روانی زیادی در زن می‌شود و بهداشت روانی زنان در این دوره به اندازه سلامت جسمی، تغذیه و رشد و نمو جنین اهمیت دارد. حمایت زنان در دوره بارداری و پس از آن از عوامل مهم کمک کننده به ارتقای سلامت مادران و کودکان است و می تواند از خطرات مهمی مانند افسردگی یا سایکوز پس از زایمان پیشگیری و لذت مادر شدن زنان را با وقایع ناخوشایند همراه نسازد. از پذیرش حاملگی در سه ماهه اول بارداری و سپری کردن هیجانات و نگرانیهای مارد در خصوص سلامت جنین  تا تجربه هیجان آور و لذت بخش حرکات جنین در سه ماهه دوم و افکار و ترس و نگرانیهای مادر باردار در باره نحوه زایمان و سلامت مادر و نوزاد در سه ماهه سوم نیازمند یاری همسر و اعضای خانوده است.
 
یائسگی یا پایان دوره باروری زنان یکی از دوره‌های طبیعی زندگی همه زنانی است که به دوره سنی یائسگی می رسند. خوشبختانه  برخلاف گذشته با افزایش امید به زندگی در زنان کشور، اغلب زنان این دوره و سالهای پس از آن  را تجربه می کنند. یائسگی معمولاً در حدود سن ۴۵ تا ۵۵ سالگی آغاز می‌شود. در این زمان تخمدانها به میزان کمتری هورمونهای زنانه، به خصوص استروژن را ترشح کرده و سبب بروز علائم یائسگی می‌شوند. درابتدا عادت ماهیانه نامرتب شده و سپس به‌طور کامل قطع می‌شود. زنانی که به مدت یک سال عادت ماهیانه نداشته باشند یائسه محسوب می‌شوند. یائسگی با یک سری تغییرات جسمی و روحی همراه است. برخی از علائمی که با یائسگی به وجود می‌آیند مانند گرگرفتگی، تپش قلب، تعریق، اضطراب و بی خوابی در ابتدای یائسگی شدت بیشتری داشته، ولی با گذشت زمان بهبود می‌یابد. بعد از یائسگی خطر ابتلا به مشکلاتی از قبیل پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی وعروقی، بی‌اختیاری ادرار، کم شدن ترشحات زنانه و افسردگی افزایش می‌یابد. [بعلاوه همزمان با یائسگی  احتمال بروز بیماریهایی مانند فشارخون بالا، دیابت، چربی خون بالا و برخی سرطانها افزایش می یابد. علیرغم پدیده های نسبتا نا خوشایند فوق اگر زنان در این دورهاز حمایت کافی افرا دخانوده برخوردار باشند می توانند به آسانی این دوران را سپری نموده و با اتخاذ سبک زندگی سالم از جمله فعالیت بدنی و تغذیه سالم و پرهیز از استعمال هرگونه دخانیات سالهای پایانی دوره باروری را به سلامت بگذارانند و برای ورد به سالمندی سالم آماده شوند.

واقعیت‌هایی تلخ در مورد قلیان

تنباکوی قلیان هم مثل تنباکوهای معمولی حاوی نیکوتین است. در واقع، در یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای قلیان، فرد در معرض حجم دودی ۱۰۰ تا ۲۰۰ مرتبه بیشتر از یک سیگار قرار می‌گیرد.
قلیان یک لوله آبی است که برای کشیدن تنباکو از طریق آب سرد استفاده می‌شود. تنباکو در کاسه‌ای که در بالای آن قرار می‌گیرد و از طریق زغال‌هایی که روی کاسه تنباکو قرار داده می‌شود، داغ شده و دود از طریق آب که در پایین آن قرار دارد، فیلتر می‌شود. تنباکوی مورد استفاده برای قلیان، تنباکویی مرطوب و چسبناک است که در عسل و شیره خیسانده می‌شود و بطور معمول با طعم های مختلفی از قبیل سیب، هلو، نارگیل، انبه، نعناع و توت‌فرنگی به فروش می رسد.

از جنبه‌های نگران‌کننده قلیان این است که سابقاً در کشورهایی مثل پاکستان و هند توسط افراد سالخورده‌ای که در روستاها زندگی‌ می‌کردند استفاده می‌شد اما اخیراً بیشتر در مناطق شهری ایران بشکل همه گیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمتر اینکه رستوران‌های شهری زیادی آن را برای مشتریان خود سرو می‌کنند.

یک سری باورهای نادرست و واقعیت درباره کشیدن قلیان وجود دارد که آنها را برای شما دوستان بیان می کنیم:

بــاور غلط اول: از آنجا که تنباکوی قلیان از طریق آب فیلتر می‌شود، کلیه مواد مضر آن تصفیه می‌شود.
واقعیت اول: کشیدن تنباکو از طریق آب، مواد سرطان‌زای آن را تصفیه نمی‌کند. این دود می‌تواند به اندازه دود سیگار اثر مخرب بر روی ریه و قلب داشته باشد.

بــاور غلط دوم: استنشاق دود قلیان ریه‌ها را نمی‌سوزاند، به همین دلیل مضر نیست.
واقعیت دوم: دود قلیان وقتی استنشاق می‌شود، ریه‌ها را نمی‌سوزاند، زیرا از طریق آبی که در پایین آن قرار دارد خنک می‌شود. با اینکه دود خنک می‌شود، اما هنوز هم حاوی مواد سرطان‌زایی است که برای بدن مضر است.

بـاور غلط سوم: کشیدن قلیان سالم‌تر از کشیدن سیگار است.
واقعیت سوم: دود قلیان به همان اندازه دود سیگار مضر است. قلیان به طریقی متفاوت دود تولید می‌‌کند: دود سیگار از سوختن تنباکو ایجاد می‌شود، در حالی که دود قلیان از طریق گرم شدن تنباکویی که در کاسه‌ی بالای آن قرار دارد از طریق زغال تولید می‌شود. محصول نهایی آن یعنی دود یکسان است که حاوی مواد سرطان‌زا است.

بـاور غلط چهارم: کشیدن قلیان به اندازه کشیدن سیگار اعتیادآور نیست، زیرا نیکوتین در خود ندارد.
واقعیت چهارم: تنباکوی قلیان هم مثل تنباکوهای معمولی حاوی نیکوتین است. در واقع، در یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای قلیان، فرد در معرض حجم دودی ۱۰۰ تا ۲۰۰ مرتبه بیشتر از یک سیگار قرار می‌گیرد.

بـاور غلط پنجم: تنباکوی گیاهی قلیان سالم‌تر از تنباکوی معمولی است.
واقعیت پنجم: این هم مثل کشیدن سیگار گیاهی یا "طبیعی"، فرد را در معرض مواد سرطان‌زا قرار می‌دهد.

-
کشیدن قلیان چه ضررهایی برای سلامتی دارد ؟
مصرف قلیان آشکارا نشان داده است که تاثیرات مضری بر دو عضو حیاتی بدن به نام ریه‌ها و قلب دارد. سرطان ریه، سرطان مری، بیماری انسدادی ریوی مزمن، آمفیزم، پایین بودن وزن هنگام تولد نوزاد، افزایش حملات آسم و ذات‌الریه برخی از خطرات مربوط به کشیدن قلیان هستند.

میزان و عمق دَم در حرکت دادن آب قلیان بسیار مهم است و قلیان با وجود اینکه کمتر مصرف می ‌شود، اما حجم دودی که از طریق آن وارد بدن می‌ شود، ۱۰ تا ۲۰ برابر دود ناشی از مصرف سیگار است.

سایر خطراتی که در کشیدن سیگار مشاهده نمی شود، ولی در کشیدن قلیان وجود دارد، بیماری‌های عفونی مثل هپاتیت ب (در اثر استفاده مشترک از شیلنگ قلیان) و افزودن الکل یا داروهای روان‌گردان به تنباکوی قلیان است.

دود تنباکو حتی بعد از اینکه از آب رد می‌شود هنوز حاوی سطح بالایی از ترکیبات سمی مثل مونوکسیدکربن، قلزات سنگین و موادشیمیایی سرطان‌زا است.

تحقیقات همچنین نشان داده است که پس از ۴۵ دقیقه استفاده از دود قلیان، مونوکسید کربن، نیکوتین پلاسما و ضربان قلب به شدت بالا می‌رود.

استفاده از قلیان در کنار سرطان ریه با افزایش احتمال ابتلا به سرطان دهان و مثانه نیز همراه است.

یک تحقیق نشان داده است که کشیدن قلیان خطر ابتلا به سل ریوی را افزایش می‌دهد.

مخصوصاً کودکان در مقابل تاثیرات مضر قلیان آسیب‌پذیر هستند. اگر در محلی باشند که در آن قلیان کشیده می‌شود، احتمال ایجاد عفونت‌های ریوی، آسم و سندرم مرگ ناگهانی کودک در آنها افزایش می‌یابد.

متأسفانه به اکثر تنباکو‌هایی که در سال های اخیر به بازار آمده اسانس‌هایی اضافه می‌ شود که این اسانس ها علاوه بر تحریک دستگاه تنفس موجب حساسیت و آلرژی می‌ گردد، بنابراین علاوه بر بیماری‌های ذکر شده، رینیت آلرژیک و سرفه‌های مزمن همراه با خلط را برای فرد به همراه دارد.

این تصور، تصوری کاملاً غلط است که اگر دود قلیان وارد ریه نشود و فقط از راه دهان خارج شود، آسیبی به ریه‌ها نمی رساند، چون دود از طریق مخاط دهان و حنجره جذب بدن گشته و آثار سوء خود را می ‌گذارد.

حتی در هوایی که دود قلیان آزاد می ‌شود، افرادی که قلیان نمی‌ کشند و در معرض دود قرار گرفته اند، در طولانی‌ مدت دچار عوارض آن خواهند شد.

اگر فویل آلومینیومی که در قلیان استفاده می‌شود کیفیت خوبی نداشته باشد، با زغال در حال سوختن واکنش داده و موادسرطان‌زایی تولید می‌کند که خواه ناخواه موجب سرطان می‌شود.

افرادی که قلیان می‌کشند باید از این واقعیت مطلع باشند که دود قلیان چون از آب رد می‌شود و مرطوب است مدت زمان بیشتری در ریه‌ها می‌ماند. برخی میکروب‌ها، عمدتاً باکتری‌هایی که موجب سل می‌شوند، در لوله قلیان وجود دارند.

میزان دی‌اکسیدکربن که از طریق قلیان استنشاق می‌شود در مقایسه با سیگار بسیار بالا است و این مسئله باعث می‌شود که کشیدن یک قلیان برابر با ۷ تا ۱۰ سیگار باشد.

-
کشیدن قلیان چطور بر میزان اسپرم مردان تاثیر می‌گذارد ؟
شواهدی وجود دارد که اعلام می‌کند قلیان می‌تواند میزان اسپرم را در مردان کاهش دهد.

کشیدن قلیان می‌تواند تحرک و طول ‌عمر اسپرم را کاهش داده و موجب تغییرات ژنتیکی شود که بر بچه تاثیر می‌گذارد. از آنجا که قلیان حاوی فلزات سنگینی چون آرسنیک، کروم، سرب و کبالت است، این‌ها موجب کاهش تولید اسپرم می‌شوند.

-
کشیدن قلیان و سیگار چه تاثیراتی بر زنان باردار و جنین دارد ؟
از آنجا که لوله قلیان حاوی میکروارگانیسم‌های عفونی زیادی است و زنان باردار سیستم ایمنی ضعیفی دارند، احتمال گرفتن بیماری بیشتر خواهد بود. قلیان هم مانند سیگار می‌تواند احتمال وضع‌حمل پیش از موعد، و حتی مرده به دنیا آمدن نوزاد و سایر مشکلات را افزایش دهد. همچنین می‌تواند بر رشد جنین نیز تاثیر منفی داشته باشد.

دود قلیان غلظت اکسیژن را در بدن مادر کاهش داده و نهایتاً موجب تنگی نفس جنین شده و او را به سمت مرگ می‌کشاند.

بیشترین تاثیر سوءمصرف سیگار بر روی جنین، در سه ماهه دوم و سوم بارداری است، زیرا در این زمان اندام های جنین به تدریج تشکیل می شوند و در صورت استعمال سیگار، رشد اندام ها مختل و جنین با عقب ماندگی مواجه می شود.

استعمال سیگار حتی پیش از بارداری هم مضر است و بر تخمک های زن تاثیر منفی دارد و قدرت باروری آن ها را کاهش دهد.

استعمال سیگار موجب می شود تا هنگام زایمان، جنین با استرس مواجه شود و با آغاز درد زایمان، ضربان قلب جنین کاهش یابد و نتواند انقباضات رحم را تحمل کند. به این ترتیب زایمان با مشکل مواجه شده و نوزاد باید به روش سزارین متولد شود.

استعمال سیگار توسط اطرافیان مادر باردار هم اثراتی سوئی بر جنین دارد و تنفس دود ناشی از سیگار اطرافیان نیز بسیار خطرناک است.

دود قلیان نیز برای جنین بسیار مضر است و به دلیل این که پیش از استعمال با بخار آب مخلوط می شود، بسیار خطرناک تر از دود سیگار است.

-
مصرف سیگار و قلیان موجب پوکی استخوان می شود
مصرف سیگار و قلیان موجب اختلال در جذب کلسیم و ساخت استخوان، یائسگی زودرس، کاهش وزن و تخریب هورمون های جنسی می شود که به تسریع پوکی استخوان می انجامد. مصرف الکل نیز با کم کردن فعالیت سلول های سازنده استخوان موجب پوکی استخوان می شود.

-
مصرف دخانیات بهبود زخم را به تاخیر می اندازد
در سیستم گوارشی و در بیمارانی که مبتلا به سوء هاضمه هستند می توان گفت مصرف دخانیات، به صورت استنشاقی یا طرق دیگر، در ایجاد زخم های گوارشی، تشدید برگشت اسید معده به مری و ایجاد سرطان های دستگاه گوارش موثر است .همچنین در بیمارانی که دچار زخم های سیستم گوارشی هستند، مصرف دخانیات بهبود زخم را به تاخیر می اندازد و پاسخ به درمان را کند می کند. به بیمارانی که از سوء هاضمه رنج می برند توصیه اکید می شود، حتما برای افزایش تاثیر درمان و کاهش عود بیماری، به طور جدی مصرف مواد دخانی را ترک کنند 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: هفته سلامت بانوان | هفته زنان |

دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر